”Ikävästä tunnetilasta kohti irti päästämisen iloa ja vapautta” – Valmennuspalvelu Harmonia

”Ikävästä tunnetilasta kohti irti päästämisen iloa ja vapautta”

 

Työkaverisi esittelee sinun keksimäsi idean työpaikan viikkopalaverissa omanaan, vaikka olet viime viikolla hänelle sen esitellyt – kerää ”pisteet” ja kehut sinun kehittämästäsi ideasta – saa vielä huonolla tuurilla siitä tulospalkkion. Tai saat taas kerran työkaverilta tai joltakin läheiseltäsi negatiivisen palautelastin, josta näyttää jo tulleen päivittäinen rutiini.

Tai törmäät bisnesmaailmassa kollegaan, joka markkinoi kehittämääsi menetelmää, tuotetta tai ideaa omana keksintönään. Kerää voitot sinun kehittämästä ideastasi. Tai saat kuulla jonkun ihmisen puhuneen sinusta pahaa selkäsi takana. Ärsyttääkö? Suututtaako?

Kaikki meistä ovat varmasti jossain elämänsä vaiheessa joutuneet tilanteeseen, jossa olemme saaneet osaksemme epäreilua kohtelua. Se lienee väistämätöntä elämässä, koska kaikki eivät ole vielä oppineet ”elämänläksyjään” ja kasvaneet henkisesti kohdellakseen muita reilusti.

Emme voi muuttaa muita ihmisiä, mutta voimme onneksi muuttaa tapaamme kohdata tilanteet, joissa koemme epäreilua kohtelua. Miten siis vapautua ikävästä tunnetilasta kohti irti päästämisen iloa ja vapautta? Miten voit jopa kääntää toisen ihmisen sinuun kohdistaman epäreilun kohtelun omaksi voimavaraksesi?

”Hyvä ja paha stressi”

Jokainen meistä on varmasti joskus kohdannut tilanteita, joiden seurauksena negatiivinen tunnetila on jäänyt päälle ja siitä vapautuminen tuntuu lähes mahdottomalta. Jokin kohtaamasi asia saa sinut vaikkapa niin vihaiseksi, ettet pääse siitä tunteesta yli.

Tunteen aiheuttanut asia ja sen mukanaan tuoma ikävä tunne palaa kerta toisensa jälkeen uudelleen mieleesi, etkä pääse siitä irti. Tunne vie voimavarojasi ja pilaa päiväsi. Tuntuu kuin vetäisit ”kivirekeä” perässäsi tai ”tarpoisit umpihangessa” armeijan täyspakkaus selässä.

Negatiiviset tunteet vaikuttavat ihmiseen myös fysiologisella tasolla: ne saavat aikaan muutoksia sydämen sykkeessä, voivat nostaa verenpainetta – stressi voi jäädä kehoon, mikäli kannat kielteisiä tunnetiloja liian pitkään mukanasi. Stressihormonin liian suuri määrä ihmisen kehossa puolestaan voi altistaa sairauksille.

Stressi on tarkoitettu ”polttoaineeksi”, joka ikään kuin ”boostaa” mielemme ja kehomme parempaan suoritukseen tarvittaessa – hätätilanteessa. Se on sen alkuperäinen tehtävä. Pieni määrä stressiä on siis hyvä asia, kun joudumme tilanteeseen, jossa meidän on suoriuduttava eteemme tulevasta haasteesta.

Kun stressi jää päälle pidempikestoisesti, se alkaa ”syömään” elimistömme voimavaroja, koska käymme ylikierroksilla jatkuvasti. Siihen ei ihmisen mieltä ja kehoa ole tarkoitettu. Monet sairaudet iskevät stressaantuneeseen kehoon helpommin.

On siis tärkeää erottaa ”hyvä stressi” ja ”paha stressi” – ja ennen kaikkea: oppia käyttää stressiä oikein vain polttoaineena parempiin suorituksiin päästämättä sitä jäämään päälle ja tuhoamaan kehomme ja mielemme resursseja.

Järjen kautta tunnetasolle

Kaikista loistavin juttu tässä on, että avaimet ikävistä tunteista vapautumiseen ovat sinulla itselläsi. Joskus vain tarvitaan hieman enemmän työtä ja oikeita metodeja pääsemään irti ikävistä tunnetaakoista ja stressistä kohti irti päästämisen iloa ja vapautta.

Emme siis ole olosuhteidemme uhreja, vaan me itse voimme vaikuttaa siihen, annammeko omille negatiivisille tunteillemme valtaa. Kuten olen jo monta kertaa blogeissani ja valmennusmenetelmieni esittelyssä todennut – emme voi aina vaikuttaa asioihin, joita kohtaamme, mutta voimme valita tavan, jolla ne kohtaamme!

Huomaan siteeraavani toistuvasti ihailemaani logoterapian kehittäjää Viktor Franklia, koska hänen kehittämässään ajatuksessa piilee elämän ja oman onnellisuuden kannalta kullanarvoinen ajatus:

”Ärsykkeen ja reaktion välissä on pieni tila. Tässä tilassa sijaitsee valtamme valita oma reaktiomme. Valitussa reaktiossa sijaitsee vapautemme ja mahdollisuus kasvuun”
(Viktor Frankl)

Psykologinen fakta on, että ihmisen tunnetilan muuttamiseen tarvitaan usein psyykkistä työtä – joudumme järjen tasolla työstämään kohtaamaamme asiaa, jonka jälkeen tunnetila muuttuu viiveellä jälkeenpäin.

Mitä enemmän meillä on käytössämme erilaisia metodeja ja toimintatapoja kohdata elämän eteen tuomat haasteet, sitä vähemmällä tuskalla pystymme pääsemään niistä yli. Elämä ei ole aina helppoa, mutta elämänmatkasta voi tehdä hieman kevyemmän kulkea, kun ottaa matkaevääksi uudenlaisia tapoja kohdata vastoinkäymisiä.

Yksi tapa kohdata esimerkiksi epäreilu kohtelu ja siitä seuraava tunnetila, on muuttaa omaa suhtautumista asiaan. Käyttäisin tämänkin asian kohtaamiseen edellä mainitsemani Viktor Franklin psykologista näkökulmaa: Ärsykkeen ja reaktion välissä olevassa tilassa pysähdymme ja valitsemme toisin. Eli pysähdymme – emme toimi vanhojen kaavojen mukaan, vaan valitsemme uuden mallin ajatella. Näin emme jää kiinni ikävään tunnetilaan.

Esimerkiksi kognitiivisessa psykologiassa korostetaan erilaisia toimintamalleja – miten muutamme omia toimintamallejamme tilanteeseen parhaiten sopiviksi. Kognitiivisen psykologian vahvuutena eivät ole tunteet, mutta kognitiivisen psykologian näkökulma voi toimia tunteiden käsittelyyn: kun valitsemme tietoisesti tietyn uuden toimintamallin, sen seurauksena tunnetila muuttuu viiveellä.

Löydettyään oikean strategian kohdata vastoinkäyminen – toimivan mallin kyseiseen tilanteeseen – tulee tunne ”jälkijunassa” ja muuttuu järjen työstettyä asiaa. Minua kiehtoo juuri tuon positiivisen psykologian näkökulma siitä, kuinka keskitytään siihen, mikä toimii ja lähdetään kehittämään sitä. Tähän epäreilun kohtelun teemaan sitä voisi soveltaa juurikin edellä mainitulla tavalla eli lähdetään miettimään, mitä hyvää tästä vastoinkäymisestä on seurannut ja miten voisin käyttää sitä voimavarana omassa elämässäni.

Kuulostaa helpolta – voiko asia olla näin yksinkertoinen? Itseasiassa se vaatii paljon työtä, mutta oman onnellisuutemme kannalta on asia, joka kannattaa ehdottomasti oppia. Kun sen kerran oppii, on elämän vastoinkäymiset helpompi kohdata.

 

Kolme askelta irti päästämisen iloon ja vapauteen

Ensimmäinen askel on omaksua ajatus siitä, että elämällä on tapana ”opettaa” ihmisiä, joilla ei ole ”puhtaat jauhot pussissa”. Ei siis ole sinun murheesi murehtia kenenkään epäreilusta käytöksestä – elämä tuo ihmisten eteen ne asiat ennemmin tai myöhemmin joista hänen on tarpeen tehdä ”inventaariota”. Tavalla tai toisella se epäreilulla tavalla toiminut ihminen joutuu kohtaamaan valintansa seuraukset.

Esimerkiksi omana ideanaan toisen keksintöä esiin tuonut työkaverisi huomaa lopulta, ettei ole ihan ”perillä” tästä sinun keksimästäsi idesta, koska ei ole alun perin sitä itse keksinyt ja jossain vaiheessa myös muut ihmiset hänen ympärillään huomaavat tämän. Se ei toimikaan käytännössä, koska tämä ihminen ei ole sisäistänyt kokonaisuudessaan toisen ideaa.

Tai bisnesmaailmassa toisen idean tai kehittämän mallin varastaneen asiakkaat huomaavat, ettei tämä ihminen ole oikein perillä ”kehittämästään” asiasta. Tai se ihminen, joka sinusta on puhunut pahaa ja valheellista tietoa selkäsi takana, paljastuu muillekin lopulta valehtelijaksi.

Yleensä se, ettei pelaa puhtailla korteilla näkyy läpi ennemmin tai myöhemmin – asiassa kuin asiassa. Se, että on tietävinään jostain, mistä ei ole todellisuudessa perillä, näkyy kyllä läpi – luota siihen. Toimintatavalla ei ole pitkät jäljet eikä sillä elämässä pääse hyvään lopputulokseen.

Vapauta siis mielesi epäreilun kohtelun tuottamasta vihasta – ota se ensin lempeästi vastaan ja toivota tervetulleeksi, koska tunteellasi on sinulle tärkeä sanoma: jokin asia ei mennyt niin kuin pitäisi. Voit ilmaista sinua loukanneelle ihmiselle tämän kertomalla, kuinka huonoa tykkäsit hänen käytöksestään.

Jos asian sanominen on sinulle vaikeaa, voit vaikka kirjoittaa hänelle kirjeen. Suurin osa ”tervejärkisistä” ihmisistä yleensä menee itseensä ja osaa vastaisuudessa toimia toisin. Ennen kaikkea järkevä ja itseään kunnioittava ihminen ei lähde tällaiselle vääränlaiselle polulle, jossa kulkeminen yleensä loppuu lyhyeen.

Ne jotka eivät ota opikseen huomautettuasi asiasta, elämä yleensä ”hoitelee” omalla tavallaan. Älä siis murehdi siitä turhaan. Ilmaisemalla, ettet hyväksy toisen epäreilua käytöstä asetat rajat sille, miten sinua saa kohdella.

Ilman rajojen asettamista ja oman loukkaantumisen tunteen ilmaisemista, vihaisuuden tunne kasvaa, koska se ei ole tullut ”kuulluksi”. Tärkeintä ei siis ole toisen ihmisen käytökseen puuttuminen, vaan omien tunteidesi käsitteleminen ja toimintatapa, jolla reagoit kohtaamaasi tilanteeseen.

Usein me ihmiset juutumme ”päivittelemään” toisten epäreilua kohtelua, jolloin keskitymme asiassa eteenpäin menemisen sijasta vääriin asioihin. On ihan oikeutettua purkaa tunteitaan ja tuulettaa ääneen, kun tuntuu pahalta. Tunteeseen ei kuitenkaan saa jäädä kiinni.

Vihaisuuden tunne on tarkoitettu ”polttoaineeksi” meille puolustaa itseämme. Se kertoo, ettei jokin asia ole mennyt niin kuin pitää. Kaikilla tunteilla on siis oma tehtävänsä. Voit lukea lisää tästä jo aikaisemmin kirjoittamastani teemasta helmikuun blogistani: http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/ajankohtaista/kel-onni-on-se-onnen-katkekoon/

Toinen askel on jo aikaisemmissa kirjoituksissani esiin tuoma ajatus: miten kääntää vastoinkäymiset voitoksi – mitä hyvää tästä on seurannut ja mitä voin tästä oppia ollakseni jatkossa entistäkin vahvempi? Ajattele esimerkiksi sitä, että työkaverisi varastama ideasi on ilmeisestikin ollut loistava, koska joku haluaa ottaa siitä ”kunnian” – voit siis nostaa hattua itsellesi, koska joku on sitä ”kadehtinut” niin paljon, että on halunnut esitellä sen omanaan.

Ota siis tämä ikävältä tuntuva asia mahdollisuutena nähdä osaamisesi arvo – hyödyntää lahjojasi jatkossa vieläkin enemmän. Lähetä mielessäsi terveisiä tälle ihmiselle: ”Kiva kun tykkäsit” ?. Toisen ihmisen negatiivisenkin käytöksen voi kääntää siis itselleen voitoksi.

Toisen kokema kateus sinua kohtaan kertoo, että sinulla on jotain, jota joku muukin haluaa! Se joka ei itse osaa, kopioi toiselta. Tämä ajatus vapauttaa sinut valtavan suurelta turhalta tunnekuormalta.

Se, joka taas puhuu sinusta selän takana pahaa tai on ottanut tavakseen kuormittaa sinua jatkuvasti negatiivisella palautteella, on usein joko tiedostamattaan tai tietoisesti sinulle jostakin kateellinen. Tai sitten hänen oma elämänsä on niin umpisolmussa, että näkee kaikki ympäröivät asiat negatiivisina ja purkaa pahaa oloaan muihin.

Arvosta siinäkin tilanteessa omaa elämääsi ja sitä, mikä omassa elämässäsi on kohdallaan. Sinun ei ”tarvitse toimia” vastaavalla tavalla. Käytä siis tätäkin ikävää asiaa mahdollisuutena oppia uutta: mitä sellaista sinulla elämässäsi on, josta voit olla onnellinen? Osaatko arvostaa sitä – olisiko jo aika, koska muutkin ovat huomanneet sen arvon?

Miksi siis juuttua kiinni toisen ihmisen ongelmaan, jos voit kääntää negatiivisen asian omaksi voimavaraksesi ja kääntää ”uuden lehden elämässäsi”?

Kolmas askel on päästää irti ikävän asian tuottamasta tunnetilasta. Tee tietoinen päätös mielessäsi, ettet anna enää tilaa tälle ikävälle tunteelle. Käyt vielä kerran mielessäsi läpi ne hyvätkin asiat, jotka tästä ikävästä asiasta ovat seuranneet. Ilman sitä työkaveria tai bisneskollegaa, joka ”varasti” ajatuksesi, et olisi ehkä nähnyt oman ideasi tai kehittämäsi tuotteen arvoa – siinä täytyy olla jotakin kullanarvoista, koska toinen esittelee sen omanaan.

Käytä tätä oppimaasi asiaa – omien lahjojesi arvostamista eduksesi: kehitä seuraavan viikon työpalaveriin vielä parempi idea kuin se aikaisempi, jonka työkaverisi varasti (äläkä tällä kertaa tietenkään jaa sitä etukäteen hänen kanssaan). Se palvelee myös kaikkien etua – hyvistä ideoista koko työyhteisö ja työ voi kehittyä. Mitä enemmän hyviä ideoita, sitä innovatiivisempi ja elinvoimaisempi työelämä.

Tai sitten se sinua jatkuvasti moittiva ihminen: ole kiitollinen siitä, mikä omassa elämässäsi on niin hyvin, ettei sinun ole tarvinnut lähteä hänen kulkemalleen negatiivisuuden polulle. Epäreilun käytöksen seuraukset voit jättää ”elämän huoleksi” – elämä kyllä opettaa tätä ihmistä aikanaan kantamaan vastuunsa teoistaan. Voit luottaa siihen!

Kiität myös kielteistä tunnetta sen tärkeästä sanomasta ja päästät siitä irti – kohtelet sitä, kuin vierasta, joka tulee käymään kotonasi, mutta ei kuitenkaan ole tarkoitettu jäämään sinne. Vierasta, jolla on ollut sinulle tuotavana tärkeä viesti, jonka tuotuaan hän jatkaa matkaa. Kiität vierailusta ja toivotat hyvää matkaa! Ikävät tunteet on tarkoitettu täyttämään tehtävänsä, jonka jälkeen niistä on tarkoitus päästää irti. Törmäsin tähän ”Mielen vierasmaja”- ajatukseen joskus aikoinaan muistaakseni Merja Pennasen Mindfullness-koulutuksessa.

 

Aloita muutos ja kokeile alussa esitettyjä askeleita uuden ajatusmallin omaksumiseen! Näin et ole oman elämäsi vastoinkäymisten uhri, vaan pystyt käyttämään niitä polttoaineena onnellisuuteen ja kääntämään ne voimavaroiksesi. Uudessa Mielenharmoniaa -valmennuksessa perehdymme lisää muun muassa näihin edellä mainittuihin ajatuksiin:

http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/valmennukset/mielenharmoniaa-verkkovalmennus/