Muutostunteet elämän ”energiaboosterina” – Muutosvalmennus Harmonia

Muutostunteet elämän ”energiaboosterina”

”Väärinymmärretyistä ystävistä” parhaiksi kavereiksi

Muutokseen löytyy mitä tehokkain muutosvoima hyvin yllättävältä taholta: negatiivisista tunteista. Oikein käytettynä näistä ”väärin ymmärretyistä ystävistämme” saamme ainutlaatuisen muutosvoiman, oikean ”energia boosterin”, joka suorastaan potkaisee meille ovet auki kohti onnellista elämää. Ne auttavat meitä korjaamaan asioita, jotka varjostavat onnellisuutemme polkua.

Muistele esimerkiksi edellistä tilannetta, kun olit vihainen jostakin asiasta ja se sai sinut toimimaan asian muuttamiseksi. Muutoksen jälkeen olet ehkä päässyt takaisin onnellisuutesi polulle. Näin olet saanut tunteestasi boosterin, joka starttaa muutosta kohti. Tunne on täyttänyt sille tarkoitetun tehtävän – on aika päästää siitä irti.

Käyttäisin positiivisen psykologian yhteydessä negatiivisista tunteista mieluummin nimitystä ”muutostunteet”, koska se kuvaa mielestäni parhaiten niiden tehtävää. Sana ”negatiivinen” luo turhaan kielteisen mielikuvan tunteista, joiden takana on piilossa uskomattoman suuri muutosvoima. Muutostunteet ovat kuin hyvä ystävä, joka kertoo meille tärkeän viestin tarkoituksenaan meidän oma parhaamme.

Niiden tarkoitus on mitä parhain – auttaa meitä ymmärtämään, että jokin asia vaatii muutosta. Tunnetila saa meidät hakemaan ulospääsyä olotilasta, joka ei tunnu hyvältä. Vikahan ei siis ole itse viestintuojassa eli tunteessa, vaan olosuhteissa tai asioissa, jotka vaativat muutosta. Muutostunne ei siis itsessään ole paha tai haitallinen, vaan syy pahaan oloon on olosuhteissa tai asioissa, jotka vaativat huomiotamme.

Tapa, jolla puhumme jostakin ilmiöstä tai asiasta vaikuttaa valtavasti siihen, miten asian koemme ja siihen suhtaudumme. Siksi mielestäni on tärkeää jo puheen tasolla lähestyä asioita niitä parhaiten kuvaavalla tavalla. Tapamme puhua tunteista helpottaa niiden hyväksymistä ja kohtaamista lempeästi ja ymmärtäväisesti – välttelemättä tai tuomitsematta niitä vääriksi tai pahoiksi. Monesti hyvät asiat ja muutokset tapahtuvan vaikeiden asioiden kautta ja aika usein tähän prosessiin liittyy tunteita, jotka sillä hetkellä tuntuvat ikäviltä. Polun päässä on kuitenkin tärkeä tarkoitus – oma hyvinvointimme.

Kivikkoisempaa ”muutostunteiden” polkua on keveämpi kulkea, kun tiedät matkan tarkoituksen.  Näet mielikuvissasi polun päässä olevan suuremman tavoitteen, oman onnellisuutesi ja tasapainoisen elämän. Kun tämä tavoitekuva pysyy kirkkaana mielessäsi vaikeimpinakin aikoina, saat siitä voimaa muutokseen. Pystyt jo tuntemaan, miltä tuntuu päämäärääsi pääsemisen hetkellä.

Emme voi muuttaa asioita, joita kohtaamme, mutta voimme valita tavan, jolla vastoinkäymiset kohtaamme. Mitäpä, jos seuraavan kerran kohdatessasi vastoinkäymisen ja siitä seuraavan vaikean tunnetilan, lähestyisit sitä tästä ”muutostunteen” näkökulmasta? Näkisit vastoinkäymisen taustalla olevan tarkoituksen ja muistaisit siitä yleensä seuraavan jotain myönteistä. Ehkä hyvinkin odottamatonta ja tervetullutta muutosta.

2 tapaa käyttää väärin ”muutostunteita”

Mitä käytännössä tarkoittaa muutostunteiden väärinkäyttäminen? Seuraavaksi 2 väärinkäyttämisen tapaa:

  1. Muutostunteiden huomiotta jättäminen eli esimerkiksi epäreilun kohtelusi mahdollistaminen, johtaa sinut pois onnellisuuden polulta. Vaientaminen tunteiden kuuntelemisen sijasta tarkoittaa esimerkiksi tunnesyömistä tai jotakin muuta itsellesi tuhoisaa toimintamallia, jolla välttelet tunteen kohtaamista. Marssit jääkaapille ikävän asian ja tunteen kohdatessasi, kun sinun pitäisi ”kääriä hihat” ja miettiä, mitä myönteistä muutosta tällä tunteellasi voisi saada aikaan ja mikä sen sanoma on. Tai peität riittämättömyyden tunteitasi ”ylisuorittamalla” elämää ja kuvittelen sen kautta saavasi tasapainon tunteen. Blogisarjan 1. osan Anneli on esimerkki http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/ajankohtaista/elamantavan-vankilasta-vapautuminen-kohti-elamaniloa-blogisarja-osa-1/ tästä ylikiltistä ”suorittajasta”, jonka pinnan alla on maailman vihaisin ihminen. Täynnä kätkettyä ja patoutunutta vihaa – oikea ”aikapommi”, joka räjähtää hetkenä minä hyvänsä. Tapaa ei kukaan osaa ennustaa. ”Astia” täyttyy joko fyysisen sairastumisen muodossa tai jollakin muulla tuhoisalla tavalla. Annelin tapaus oli onnekas esimerkki siitä, miten elämän suuntaa voi muuttaa, mikäli havahtuu muutostarpeeseen.
  2. ”Rypeminen” tarkoittaa negatiivisuuden tunteissa kylpemistä. Blogisarjassa oli esimerkki henkilö Liisa, joka käytti väärin muutostunteitaan ”rypemällä” niissä. Hän siis jatkoi päivästä toiseen tyytymättömyyden polkuaan päivittelemällä, kuinka kurjaa elämä on. Hän levitti tätä negatiivisuuden sanomaa kylvämällä ympärilleen negatiivisen ilmapiirin. Muutos tähän tuli hyvin raskaan polun päässä. Hänen muutoksensa sai alkunsa toisen ihmisen vihaisuuden tunteesta. Toiset ihmiset saivat tarpeekseen hänen epäreilusta käytöksestään ja käyttivät oikein omaa vihaisuuden tunnetaan. Tämä koitui lopulta myös Liisan eduksi. Se sai hänet muutoksen peilin eteen. Hän oppi uudenlaisia tapoja asennoitua elämäänsä ja löytää onnellisuuden polku, kuten blogisarjan 5. osassa totesimme. http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/ajankohtaista/elamantavan-vankilasta-vapautuminen-kohti-elamaniloa-blogisarja-osa-5/

Kirjoitin ensimmäisen blogitekstini negatiivisten tunteiden kääntämisestä elämämme voimavaraksi ja myönteisen muutoksen moottoriksi 9. helmikuuta 2017.  Sen jälkeen olemme käyneet blogitekstien kautta matkaa kohti muiden negatiivisten tunteiden kirjoa ja niiden myönteistä tarkoitusta.  Helmikuun 9.2.2017 blogissa kirjoitin kateudesta http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/ajankohtaista/kel-onni-on-se-onnen-katkekoon/ , jonka tehtävänä on kertoa sinulle, miten tärkeää on kulkea kohti unelmiesi mukaista elämää.

Silloin sinun ei tarvitse kokea kateutta katselemalla toisten unelmien toteutumista. Näin olet käyttänyt kateudentunnettasi kompassina oikeaan suuntaan. Se ei siis ole kielletty tai paha tunne, jos sitä ei käytä väärin. Muutostunteiden, kuten vihaisuuden ”kesyttämisen keinoja” käsiteltiin myös edellisessä blogitekstissä:  http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/ajankohtaista/tunteet/

Mielestäni sana ”negatiivinen tunne” kuvaisi parhaiten sitä, että hyvään tarkoitukseen tarkoitettua muutostunnetta käytetään väärin. Tästä on osuvana esimerkkinä kateuden tunteen väärinkäyttäminen. Blogisarjani 3. osassa käsiteltiin kateuden tunnetta esimerkkitarinan valossa, jonka kautta asiaa on helpompi hahmottaa käytännön elämässä http://www.muutosvalmennusharmonia.fi/ajankohtaista/elamantavan-vankilasta-vapautuminen-kohti-elamaniloa-blogisarja-osa-3/  . Tässä tarinassa esiintyi Eerika, joka ei osannut käyttää kateuden tunnettaan oikein. Hänen kateutensa kääntyi toisia ihmisiä kohtaan tuhoavaksi voimaksi. Toisen esimerkkihenkilön Milkan muistamme myös tästä samasta tarinasta. Hän joutui ”tulilinjalle” Eerikan kateuden vuoksi. Astutaan hetkeksi Milkan ”saappaisiin”.

Milkan tapauksessa Eerikan häneen kohdistama ”mustamaalaus” sai aikaan vihaisuuden tunteen, joka terveesti varoitti häntä. Se viesti hänelle, että nyt on tärkeää asettaa rajat epäreilulle kohtelulle. Mitä olisi tapahtunut, jos Milka ei olisi kuunnellut vihaisuuden tunteensa tärkeää sanomaa? Hän olisi jäänyt pahojen puheiden uhriksi seuraten sivusta hänen selkänsä takana tapahtuvia pahoja puheita. Hän olisi näin mahdollistanut Eerikan väärän käytöksen häntä kohtaan ja katkeroitunut elämässään.

Sen sijaan Milka viimein kuunteli tunnettaan ja otti etäisyyttä ihmisiin, jotka käyttivät omia muutostunteitaan väärin. Hän ei mahdollistanut enää väärää kohtelua. Ymmärrettyään Eerikan rikkinäisyyden, hän kyllä pystyi antamaan anteeksi. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä virhettä, että luottaisi uudelleen ihmiseen, joka käyttää ymmärtämättömyyttään hänen luottamustaan väärin. On viisautta ottaa etäisyyttä asioista ja ihmisistä, jotka käyttävät tunteitaan väärin muita ihmisiä kohtaan tuhoavasti. Se on oman itsemme suojaamista haavoittavilta tekijöiltä.

Anteeksi anto voi olla vaikeaa, koska Eerika ei pyytänyt anteeksi, eikä nähnyt käytöksessään mitään väärää. Hän vain jatkoi toimintaansa. Vasta vuosien saatossa hän ymmärsi väärät tekonsa. Milkan vihaisuuden taakka olisi ollut raskas kantaa, mikäli hän olisi jäänyt odottamaan Eerikan henkisen kasvun tapahtumista ja anteeksi pyyntöä. Hän olisi näin ”sahannut omaa oksaansa”, joka ei ole pitemmällä tähtäimellä järkevää. Hän olisi turhaan ”rypenyt” vihaisuuden tunteessa, joka johtaa pois hyvinvoinnin polulta. Anteeksi antamattomuus on myös yksi muutostunteiden väärinkäyttämisen muodoista.

 

Onko anteeksi antaminen ilman anteeksi pyyntöä mahdollista?

Voiko sitten toiselle ihmiselle antaa anteeksi, jos hän itse ei ole ymmärtänyt tekojensa vääryyttä? Kyllä voi. Ei ole sinun ongelmasi, jos toinen ihminen ei halua kasvaa henkisesti. Jos anteeksi anto olisi riippuvainen siitä, pyytääkö toinen anteeksi, meidän oma hyvinvointimme olisi kytköksissä toisten ihmisten henkiseen kasvuun.

Tämä estäisi meitä olemasta ”oman onnemme seppiä”. On siis kaksi eri asiaa olla antamatta anteeksi ja ottaa etäisyyttä. Kun etäisyyden ottaminen tapahtuu ymmärrykseen pohjautuvan rakkauden kautta irrottautumisella, se on täysin eri asia kuin anteeksi antamattomuus.

Etäisyyden ottaminen ei siis automaattisesti tarkoita anteeksi antamattomuutta. Etäisyyden ottamisen tapa ratkaisee sen, onko etäisyyden ottamisessa  kyseessä irrottautuminen anteeksi annon vai anteeksi antamattomuuden kautta. Tunteet, joista käsin otamme etäisyyttä ratkaisevat tämän. Onko kyseessä irrottautuminen vihalla vai rakkaudella. 

Monet eivät ymmärrä etäisyyden ottamisen voivan tarkoittaa kahta erilaista lähestymistapaa. Siksi meidän on tärkeää ilmaista läheisellemme, mistä käsin irrottaudumme – vihasta vai rakkaudesta käsin. Tämä puolestaan antaa väärin tehneelle ihmiselle ”enemmän eväitä” työstää omaa prosessiaan.

On tärkeää muistaa, ettei rakkaudesta käsin tapahtuva etäisyyden ottaminen tapahdu hetkessä. Se on pitkä prosessi, mutta vaivan arvoinen. Sen avulla vapaudumme elämän turhista tunnetaakoista.

Voit vapauttaa itsesi väärän kohtelun ja sen seurauksena taakaksesi kaatuvan raskaan tunnetaakan, vihan alta antamalla anteeksi, vaikka toinen ei sitä pyytäisikään. Kun ymmärrät toisen ihmisen rikkinäisyyden, pystyt antamaan hänelle anteeksi. Tekojen syyn ymmärtäminen vapauttaa usein anteeksi annolle ilman anteeksipyyntöä tai väärin tehneen omaa ymmärrystä virheestään. Tällainen anteeksianto on viisautta, jota ei kasva ”jokaisessa puussa”. Siihen tarvitaan ehkä harjoituksia ja välineitä, joiden kautta se on mahdollista. Se on monivaiheinen prosessi, jonka kerran opetteleminen vapauttaa sinut jatkossa monelta turhalta tunnetaakalta. Siihen tarvitaan myös oikeanlaista lähimmäisen rakkautta.

Se ei tarkoita, että väärintekijän tekoja pitäisi hyväksyä. Häneen voi ottaa tervettä etäisyyttä, jotta pystyt jatkossa suojaamaan itseäsi. Silloin et altista itseäsi vääränlaiselle kohtelulle uudestaan, etkä joudu kuluttamaan uudelleen voimavarojasi anteeksiannon prosessiin ilman anteeksipyyntöä. Anteeksiannon tie ilman anteeksi pyyntöä on paljon pidempi ja raskaampi, kuin anteeksipyynnön kautta kulkeva anteeksiannon polku.

Samalla se on myös ainutlaatuinen henkisen kasvun polku, jonka kulkemisen ja opettelemisen kautta oma onnellisuutemme ei ole riippuvainen toisten ihmisten henkisen kasvun prosesseista. Huolimatta siitä, ymmärtääkö toinen tehneensä väärin, voimme silti vapautua väärin tekemisen aiheuttamasta tunnetaakasta ja antaa anteeksi.

Edellisessä kappaleessa mainitut kaksi muutostunteiden väärinkäyttämisen muotoa ovat kaksi ääripäätä, joiden välimaastoon piiloutuu lukuisia muita väärinkäyttämisen variaatioita. Tunnistamalla, missä välimaastossa tai ääripäässä näistä sinä itse kuljet, voit löytää risteyskohdan, jonka kautta pääset toiselle polulle – teet muutostunteista ”parhaita ystäviäsi”, jotka luotsaavat sinua läpi elämän kivikoista ja karikoista. Kohti aurinkoisempia päiviä!

Milloin on aika antaa anteeksi ja ottaa etäisyyttä? Miten pitkä matka ihmissuhteessa on etäisyyden ottamisesta anteeksi antoon? Ja miten siihen päästään? Millainen prosessi on anteeksi antaminen ilman anteeksi pyytämistä? Tästä prosessista ja sen etenemisestä askel askeleelta voit lukea lisää Muutosvalmennus Harmonian uudesta verkkovalmennuksesta ”Muutostunteet voimavaraksi”. Mitä tarvitaan anteeksi antamiseen ilman anteeksipyyntöä? Millaiset askeleet tällä polulla on kuljettava päästäkseen anteeksiantoon?

Haluatko oppia tämän tunnetaakkoja valtavasti keventävän prosessin? Haluatko päästä kulkemaan onnellisuuden polkua? Kahdesta ”muutostunteen” väärinkäyttämisen ääripäästä (”vaientamisesta” ja ”rypemisestä”)  ja niiden välimaastosta onnellisuuden polulle pääsemisestä, omien muutostunteiden ”parhaiksi ystäviksi” kasvamisesta, vastoinkäymisten muuttamisesta voimavaraksi, anteeksi antamisen vapauttavasta voimasta sekä välineistä siihen pääsemiseen, kohti arvojesi mukaista elämää kulkemisesta ja muista positiivisen psykologian kautta sovelletuista näkökulmista muutostunteisiin voi lukea lisää Muutosvalmennus Harmonian uudesta verkkovalmennuksesta  ”Muutostunteet voimavaraksi”. 

Valmennuksen materiaaleihin voit perehtyä oman aikataulusi mukaan silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Valmennus toimii non-stop periaatteella eli sen voit aloittaa koska haluat. Toukokuussa valmennuksen aloittaneet pääsevät valmennukseen ilmaiseksi. Kesäkuusta eteenpäin valmennuksen hinta on 29e. Ilmoittaudu valmennukseen tai kysy lisätietoja: heidi.lumiaho@muutosvalmennusharmonia.fi  Lämpimästi tervetuloa valmennukseen!