Tietosuojaseloste – Muutosvalmennus Harmonia

Keitä olemme

Muutosvalmennus Harmonian osoite on: http://www.muutosvalmennusharmonia.fi.

Rekisterin pitäjä:

Muutosvalmennus Harmonia

Heidi Lumiaho

heidi.lumiaho@muutosvalmennusharmonia.fi

Y-tunnus 2793821-8

Rekisteröidyt
Muutosvalmennus Harmonian sidosryhmärekisteri
Facebook ryhmiin liittyneet ja tapahtumiin ilmoittautuneet eli potentiaaliset asiakkaat sekä tapahtumista ja palveluista kiinnostuneet.

Muutosvalmennus Harmonian asiakasrekisteri
Olemassa olevat asiakkaat
Verkkopalveluiden käyttäjät (verkkokauppa, verkkokoulutukset)
Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi?

Rekisterin pitämisen peruste:
1) Muutosvalmennus Harmonian sidosryhmärekisteri: Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Suostumus on kerätty sähköisellä lomakkeella, tapahtumissa sähköisellä tai paperisella lomakkeella tai esimerkiksi tapahtumailmoittautumisten yhteydessä. Markkinointilupa pyritään selvittämään heti liittymisen yhteydessä.


2) Muutosvalmennus Harmonian asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkaan edun perusteella tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekistereiden käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
1) Muutosvalmennus Harmonian sidosryhmärekisteri

Hyödyllisen tiedon jakaminen
Tapahtumatiedotus (tapahtumiin ilmoittautuneet)
Suoramarkkinointi markkinointiluvan antaneille
Tuotteista, palveluista ja tapahtumista kertominen
Yhteistyökumppani- ja sidosryhmäviestintä


2) Muutosvalmennus Harmonian asiakasrekisteri
Hyödyllisen tiedon jakaminen
Asiakassuhteen hoitaminen
Asiakasviestintä ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
Palveluista, tuotteista ja ajankohtaisista tapahtumista kertominen
Sopimuksen täytäntöön panemiseen ja laskutukseen liittyvät asiat

Sidosryhmärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

nimi (ilmoittautumiset ja yhteistyökumppanin edustajat)

sähköposti (pakollinen kaikissa)


Lisäksi seuraavia tietoja saatetaan kerätä tarvittaessa:

puhelinnumero (ilmoittautumiset ja yhteistyökumppanin edustajat)
henkilön edustama yritys
erityisruokavaliotoiveet (tapahtumailmoittautumisten yhteydessä, ei pakollinen)

Tietoja kerätään yhteydenpitoa varten ja tapahtumien järjestämistä varten.

Muutosvalmennus Harmonian asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
yrityksen nimi ja laskutustiedot
yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti
tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista


Lisäksi seuraavia tietoja saatetaan kerätä tarvittaessa:
erityisruokavaliotoiveet (tapahtumailmoittautumisten yhteydessä, ei pakollinen)
muut sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämät tiedot
muistiot tapaamisista, mikäli asiakas ei ole tätä erikseen kieltänyt (erillinen dokumentti)
Tietoja kerätään vain sen verran, kuin on tarpeellista yhteydenpidon varmistamiseksi, asiakasviestinnän toteuttamiseksi ja sopimuksen sujuvan toteutuksen varmistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: heidi.lumiaho@muutosvalmennusharmonia.fi


Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Tiedot saadaan säännönmukaisesti:

rekisteröidyltä tai asiakkaalta itseltään ilmoittautumislomakkeen kautta (kurssit, valmennukset ja tapahtumat)
potentiaaliselta asiakkaalta tarjouspyynnön yhteydessä
asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
asiakkaalta itseltään verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä
asiakkaalta itseltään sähköisen palvelun (yhteydenottolomakkeen) kautta
yhteistyökumppaneilta itseltään yhteisten projektien yhteydessä

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Muutosvalmennus Harmonia ei jaa tietojasi ulkopuolisille markkinointi tarkoituksiin. 

Viestinnän tai palvelun toteuttamiseksi tietoja luovutetaan luotettaville palveluntarjoajille tietojen käsittelyä varten. Yritys on varmistanut, että kaikki tietoja käsittelevät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia tietojen käsittelyyn:

Holvi Payment Services Oy selainpohjainen työkalu. Verkkokaupan toteutus ja maksuliikenne. https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202218891#16

Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittelyn keston yleiset periaatteet
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan (6-10 vuotta)

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme ennakkoselvityksin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Facebook-pikseli
Facebook pikseliä käytetään kävijätietojen keräämiseen sekä mainonnan tehokkuuden seuraamiseen sekä kohdentamiseen. Tietojen säilytysaika evästeestä riipuen vain kyseinen sessio tai maksimissaan 3 kuukautta, tai kunnes evästetiedot poistetaan. Lue lisää Facebookin evästekäytännöstä: https://www.facebook.com/policies/cookies/#

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

 

Omat yhteystietosi

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Kävijätilastot 
Sivuston kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, mutta sivustolle ja sen eri sivuihin toteutetut vierailut tallentuvat kävijätilastoihin. Tilastoihin tallentuu myös sivustolla olevien linkkien avaamiset sekä se, mitä kautta sivustolle on tultu (esim. Google, Facebook tai kolmannen osapuolen verkkosivu). Kävijätilastoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön, vaan sitä hyödynnetään osana markkinoinnin suunnittelua ja näkyvyyden seurantaa. Tilastoista ei voida tunnistaa (identifioida) yksittäisiä kävijöitä.

Facebook sivusto:

Sivua käytetään koulutusten, valmennusten ja tapahtumien markkinointiin ja näkyvyyden edistämiseen. Lähetä viesti -toiminto mahdollistaa sivulla yhteydenoton yritykseen. Sivu kerää kävijöistä, sivusta tykänneistä, sivua seuraavista ja julkaisujen nähneistä kävijätilastoa.


Tilastot erittelevät mm. sivun näyttökertojen, sivutykkäysten ja julkaisun kattavuuden lukumäärät. Facebook-sivun ja yksittäisten julkaisujen markkinointia voidaan kohdentaa sivun tallentamien kävijätilastojen (esim. ikä, sukupuoli, maantieteellinen sijainti) perusteella. Sivun keräämää tilastotietoa ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Sivusta tykänneiden ja sivua seuraavien henkilötiedot (nimi ja henkilökohtainen facebook-profiili) on sivulla julkisesti nähtävissä. Yksittäinen henkilö voi milloin tahansa lopettamalla sivun tykkäämisen tai seuraamisen, jolloin hänen nimensä poistuu listasta.

Ilmoittautuminen tapahtumiin, koulutuksiin ja valmennuksiin
Tapahtumiin ilmoittautuminen toteutetaan sähköisellä e-lomakkeella, jossa kerätään ilmoittautuneesta henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, sähköposti). Henkilötietoja käytetään tapahtuman järjestämisessä ja tapahtumasta tiedottamisessa. Lomakkeella kerätään tieto mahdollisesta erityisruokavaliosta. Tätä tietoa käytetään ainoastaan tapahtumien tarjoiluja järjestettäessä. 

Verkkosivusto ja verkkokauppa on suojattu asianmukaisin salasanoin. Keräämme verkkokaupasta valmennuksen tai koulutuksen ostaneilta asiakkailta tietoja asiakasrekisterin pitämistä varten: nimi, sähköposti osoite, posti osoite. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. Sinulla on oikeus kieltää markkinointimateriaalien vastaanottaminen milloin haluat. Voit lähettää sähköpostia, jossa pyydät yhteystietojesi poistamista.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Yrityksellä on toimintatapa tietomurtotilanteisiin. Ilmoitamme tietomurroista asianmukaisesti viranomaisille ja mahdollisen tietomurron kohteeksi joutuneille henkilöille. Epäillessäsi sivun kohdanneen tietomurron, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan: heidi.lumiaho@muutosvalmennusharmonia.fi