Tiimi aarrekartta-valmennukset – Muutosvalmennus Harmonia

Tiimi aarrekartta-valmennukset työyhteisöille

Onko tiiminne yhteinen suunta hukassa? Haluatteko löytää vision, jota kohti kulkea muutoksen keskellä? Aarrekartta- luo unelmasi todeksi!® -valmennuksen avulla voit murtaa oman mielen esteitä muutokselle ja tehdä tavoitteistasi vihdoin totta! Se auttaa löytämään yhteisen vision.

Mieli toimii siten, että ajatuksissa tähän hetkeen luotu mielikuva tulevaisuudesta alkaa ohjata toimintaamme ja valintojamme tavoitteiden toteutumisen suuntaan. Mieli ”ohjelmoidaan” muutokseen! Samaa mielen luontaista kapasiteettia käytetään myös urheiluvalmennuksessa, jossa urheilija käy läpi mielessään suorituksensa etukäteen.

Unelmat ovat elintärkeitä ihmiselle. Ne kertovat syvimmistä tarpeistamme, elämän odotuksistamme. Juuri unelmat vievät meitä eteenpäin kohti muutosta. Kun tiedostamme unelmamme ja tärkeän päämäärän sekä suhtaudumme luottavaisesti sen toteutumiseen, huomaamme uusin silmin elämän tarjoamat lukuisat mahdollisuudet ympärillämme. Havainnot keskittyvät tavoitteen toteuttamisen kannalta keskeisiin asioihin. Keksimme yllättäviäkin ratkaisuja ja mahdollisuuksia sekä löydämme rohkeutta tarttua niihin. Teemme valintoja, jotka vievät kohti tavoitteen toteutumista.

Aarrekartta – luo unelmasi todeksi!®-valmennuksessa luodaan tavoitteet todeksi mielikuvin ja harjoituksin tähän hetkeen. Tuntuu kuin eläisit jo hetkeä, kun unelmasi ja tavoitteesi on totta! Aarrekartta vaikuttaa tehokkaasti elämänhallintaan ohjaten arjen valintoja. Motivaatio muutokseen saadaan aivan uudelle tasolle käyttämällä kaikkia eri aisteja, joiden avulla luodaan elävä mielikuva tulevaisuudesta.

Aarrekartta – luo unelmasi todeksi!® -valmennus on tuotesuojattu kokonaisuus, eli sitä voi opettaa vain siihen koulutetut henkilöt.

Aarrekartta – luo unelmasi todeksi!® -valmennuksessa

  • perehdymme psykologisiin malleihin, joihin Aarrekartta™-menetelmä, muutosvalmennus, perustuu
  • tehdään kolme aarrekartta-muunnelmaa: visuaalinen kartta eli kuvakooste tavoitetilasta, auditiivinen, kirjoitettu kuvaus ja kinesteettinen – tuntemukseen perustuva mielikuvaharjoitus.

Sen minkä me pystymme mielikuvissamme näkemään ja kokemaan, pystymme tekemään todeksi!

Aarrekartta™ -työskentely on Fakta & Fiktio Oy:n (www.fakta-fiktio.fi) tuotesuojattu koulutus. Sitä on hyödynnetty jo yli 4000 henkilön kehittämisprosesseissa, avoimilla kursseilla ja organisaatiovalmennuksissa.

Aarrekartta – luo unelmasti todeksi!® -valmennuksen kehittäjä: FM Kristiina Harju

Ota yhteyttä ja varaa tiimiaarrekartta valmennus työyhteisöllesi! Valmennus sopii osaksi Tyhy-päiviä tai työyhteisön kehittämishankkeita