Valmennuspalvelu Harmonia – Valmennuspalvelu Harmonia

VALMENNUSPALVELU HARMONIA

Näe elämäsi mahdollisuudet uusin silmin!

Valmennukset

Muutosvalmennus

Monesti esteenä muutoksille on meidän oma mielemme. Emme löydä motivaatiota tai emme usko itseemme. Muutosvalmennus voi auttaa tunnistamaan ja murtamaan oman mielemme esteitä muutokselle. Omien arvojen ja tavoitteidesi mukainen elämä on pohja onnellisuudelle ja tasapainolle. Joskus elämämme on väärässä kurssissa kohti suuntaa, joka ei vie tavoitteidemme toteutumisen suuntaan. Muutokseen tarvitaan kykyä tunnistaa omat tavoitteet sekä motivaatiota ja rohkeutta tehdä valintoja. Kohtaamme elämässämme päivittäin lukuisia mahdollisuuksia, mikäli mielemme on virittynyt huomaamaan ne ympärillämme. Oikea valmennusmenetelmä auttaa avaamaan silmät muutoksen mahdollisuuksille ja auttaa nauttimaan matkasta kohti muutosta. Se antaa rohkeutta suunnata kohti tavoitteidesi mukaista elämää. Olisiko aika ottaa uusi suuntaa parisuhteessa, työuralla tai elämäntavoissa? Muutosvalmennus voi olla se puuttuva elementti, myös silloin, kun olet yrittänyt muuttaa elämän suuntaa onnistumatta siinä.

Valmennuspalvelu Harmonian valmennuksessa otetaan positiivisen psykologian ja NLP:n näkökulmasta suunta kohti uutta ihanaa tulevaisuutta, joka on juuri nyt sinun edessäsi! Valmennusmenetelmien ja harjoitusten avulla voit tehdä matkan tulevaisuuteen, jossa koet ja näet millaista elämäsi on tavoitteidesi toteutumisen jälkeen. Harjoituksilla on mahdollista luoda elävä mielikuva tulevaisuudesta, jota kohti on helppo kulkea. Mielessä oikeiden harjoitusten avulla eläväksi tehty mielikuva toimii niin. Se ohjaa meitä muutosprosessissa, koska sen, minkä pystymme luomaan mielikuvissa todeksi, voimme myös toteuttaa. Siksi se onkin erityisen tehokas tapa vaikuttaa tulevaisuuteemme!

Ihmisen mieli toimii siten, että luotuaan mahdollisimman selkeän tavoitekuvan mielessään, hän alkaa huomata ympäristöstään ne mahdollisuudet, jotka johtavat tavoitteen toteutumiseen. Mielen kapasiteettia luoda onnistumisista mielikuva etukäteen käytetään urheiluvalmennuksessakin, kun urheilija kuvittelee mielessään elävästi suorituksensa etukäteen. Samoin toimii muutosvalmennus, jossa mielessä kaikin aistein eläväksi luotu kuva tulevaisuudesta ja tavoitteista alkaa ohjata elämän valintoja tavoitteiden toteutumisen suuntaan. Motivaatio muutokseen saa aivan uuden ulottuvuuden!

Oikea valmennusmenetelmä on kuin hyvä kartta, joka auttaa sinua navigoimaan kohti päämäärääsi. Matka kohti tavoitetta on mahdollista tehdä yhtä mukavaksi kulkea kuin se hetki, jolloin saavutat tavoitteesi!

Muutosvalmennuksissa käytän mm. NLP:n (Neuro-Linguistic Programming) viitekehyksestä kehitettyjä valmennusmenetelmiä ja positiivista psykologiaa haluttujen päämäärien saavuttamiseksi. NLP pohjautuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen, informaatio- ja systeemiteoriaan.

Lisätietoa NLP:stä:
www.nlpyhdistys.fi/tietoa
www.nlpyhdistys.fi/tietoa/usein-kysyttya

Ota aikaa itsellesi ja osallistu valmennukseen!

Kun yksi onnen ovi sulkeutuu, toinen aukeaa. Me vain tuijotamme niin kauan sulkeutuvaa, ettemme näe sitä toista, joka on meille auennut. – Helen Keller